مسئول ستاد خبری دهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر منصوب شد بازگشت Back
 
با صدور حکمی از سوی عبدالرحیم سیاهکارزاده دبیر اجرایی دهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر ،ساناز ساسانی نیا به عنوان مسئول ستاد خبری این دوره از جشنواره منصوب شد.
 
به گزارش ستاد خبری دهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر ،در متن این حکم آمده است،با نظر به تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی و به موجب این حکم به عنوان "مسئول ستادخبری" دهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر منصوب می شوید.امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از تجارب گذشته در انجام امور موفق و موید باشید.
 
ساساني نيا پيش از اين در روزنامه ايران سپيد، خبرگزاري شهر ، روزنامه تهران امروز ، جشنواره تئاتر فجر ، جشنواره موسيقي جوان ،ستاد خبري پروژه هنر كوچرو، دهمين دوسالانه ملي نگارگري و همچنين مسئول ستاد خبري نهمين جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي فجر را بر عهده داشته است.

 

 

تاریخ خبر:  1396/05/16