انتصاب شوراي هنري دهمين جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي فجر بازگشت Back
 
همزمان با اولين جلسه نشست شوراي هنري دهمين جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي فجر ، اعضاي شوراي هنري جشنواره دهم ،معرفي شدند.
به گزارش ستاد خبري دهمين جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي فجر اعضاي شوراي هنري اين دوره از جشنواره توسط مجتبي آقايي دبير كل جشنواره دهم منصوب شدند.
كامبيز درم بخش،اصغر كفشچيان مقدم ، بهروز دارش ،فرح اصولي بيژن صيفوري،صداقت جباري،محمد علي بني اسدي،بهزاد اژدري و منيژه صحي به عنوان اعضاي شوراي هنري معرفي شدند.
همچنين،احكام اعضاي شورا همزمان با برگزاري اولين نشست شوراي هنري و بررسي پيش نويس فراخوان جشنواره دهم ،اهدا گرديد.
دهمين جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي فجر با حمايت مركز هنرهاي تجسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و .موسسه توسعه هنرهاي تجسمي معاصر بهمن سال جاري در تهران برگزار مي شود.

 

 
 
تاریخ خبر:  1396/05/14