دبیر هنری دهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر منصوب شد بازگشت Back
 
طی حکمی دبیر هنری جشنواره دهم تعیین شد منصوب شد.
 
به گزارش روابط عمومی موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر، "مجتبی آقایی" دبیر دهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر طی احکامی "جمشید حقیقت شناس" را به سمت دبیر هنری این جشنواره منصوب کرد.
در این حکم آمده است:
 
نظر به جایگاه هنرمندانه حضرتعالی در جامعه هنری ایران عزیز و التزام به عهد و تجربیات تخصصی شما،بدینوسیله به عنوان " دبیر هنری دهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر" منصوب می شوید.امید است با اتکال به خداوند متعال در اجرای مقاصد عالیه این رویداد فرهنگی و هنری موفق باشید.

 

تاریخ خبر:  1396/05/09